Поэзия

Поэзия

Чэнь Чао (Chen Chao): Біздің мүмкін поэзиямыз

Чэнь Чао (Chen Chao): Біздің мүмкін поэзиямыз

Қытай поэзиясы XX ғасырдың 80-шi жылдарының соңына ала жаңа қырымен таныла бастады. Жеке адамның болмысын шығар түйін ету, поэзияның өзіне тəн табиғатына бойұру шығармашылықта мықтап тұрақтанғанан кейін, ақындарымыз тыңнан жеміс бере бастады.
М.Дерда: Біз білетін Анна Ахматова

М.Дерда: Біз білетін Анна Ахматова

В.Уолфтың естен кетпейтін бір сөзі бар. Ол «бұл жаһан 1910 жылы немесе осы жылдың алды-артында өзгеріске ұшырады» дейді. Тұлғасы шынардай түзу, нәзік, аса сұлу, соған қарамастан өнбойынан өзгеше бір арын байқалып тұратын Анна Ахматованы дәл жоғарыда айтыл