Мақалалар

Мақалалар

Ted Hughes. T.S.Eliot-тың болмысы

Ted Hughes. T.S.Eliot-тың болмысы

Ұқсас тілдік орта жағдайында, У.Йейтіске салыстыра, ұқсас талаппен қарасақ, Т.С.Элиоттың бойынан да шамандық ерекшелікті көптеп ұшырата аламыз.