Мақалалар

Мақалалар

Әнуар Әлімжанов. Талант парасаты

Әнуар Әлімжанов. Талант парасаты

Қазір, XX ғасырдың 60-жылдарының ақырында, қазақ топырағында Мұхтар Омарханұлын үлтымыздың данышпан перзенті санап, оның есімін үлкен қүрмет, зор мақтанышпен атауымыздың сыры неде?
Orhan Pamuk. Прозаның қазығы

Orhan Pamuk. Прозаның қазығы

Прозаның өзегі өмірде кездесетін белгілі бір түйіндерге қатысты терең таным мен аңғаруды көрсетуге барып саяды. Ол кейде нақты болуы, кейде ойдан туындаған болуы мүмкін.